Vacature alerts per email

Disclaimer

Printvriendelijke versie
ItsYourJob Recruitment besteedt de alle mogelijke zorg aan de inhoud van deze site en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Toch kan het zijn dat de informatie op de site niet geheel accuraat is. ItsYourJob Recruitment houdt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan om op deze site verstrekte informatie, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ItsYourJob Recruitment anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

ItsYourJob Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, die voortvloeit of verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.